Vzdialenosť: 25 km | Mapa

Najznámejšia jaskyňa Veľkej Fatry sa nachádza sa na území Harmaneckého krasu. Je to kvapľová jaskyňa charakterom priepasť, so snehobielymi kvapľovými útvarmi. Nádherné sú pohľady na stalagnitovú výzdobu, nástenné vodopády, rozsiahle dómy a jazierka. Cesta k jaskyni trvá približne hodinu a lemuje ju náučný chodník s informačnými panelmi. Vchod do jaskyne je asi 250 metrov nad hlavnou cestou z Banskej Bystrice do Turca. V okolí Harmaneckej jaskyne môžu ďalej turisti navštíviť štátnu prírodnú rezerváciu Harmanecká tisina, ktorá patrí medzi najstaršie a najznámejšie prírodné rezervácie na Slovensku.

Pozrite tiež: